دبیرستان دخترانه صابرین شاهد (دوره دوم)
 
 

کادر اداری و اجرایی

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیر

مهناز مرتضی چیذری

معاون آموزشی

عصمت هانی

معاون آموزشی

فهیمه امیرسلیمانی

معاون فناوری

زهرا پارسا

معاون اجرایی

زهرا عظیمی

معاون تربیتی

شبنم اولادزاده

مربی تربیتی

مریم بروغنی

مشاور

فریده عجم زمانی

مشاور

اعظم اهالي آباده

مسئول سرویس

آقای دلیری

خدمتگزار

شهناز گيلاني

سرایدار

جهانگیر بیک محمدی