دبیرستان دخترانه صابرین شاهد (دوره دوم)
 
 

کادر آموزشی و علمی

 
اولیاء گرامی جهت هماهنگی امور آموزشی فقط در روزهای قید شده و در ساعات استراحت که به شرح زیر آمده مراجعه فرمایید. در غیر این صورت دبیران از پاسخگویی به شما عزیزان معذورند.
ساعت استراحت اول: 9 الی 9:15
ساعت استراحت دوم: 10:45 الی 11
ساعت استراحت سوم:  12:30 الی 12:45
 
ردیف نام همکار نام خانوادگی همکار دبير روزهاي حضور در مدرسه
1 زهرا اسمعیلی دینی شنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 معصومه اله بخشی هفشجاني فیزیک شنبه - يكشنبه- سه شنبه
3 محبوبه افضلی نائینی فیزیک شنبه - يكشنبه
4 محبوبه پور میری جغرافیا دوشنبه
5 مریم ثابتی آقابزرگی ورزش دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
6 سوده جدلي  فلسفه و منطق چهارشنبه
7 منصوره جعفری اردکانی زمین يكشنبه
8 عذرا دباغی شیمی يكشنبه - دوشنبه
9 فاطمه درانی ادبیات شنبه - دوشنبه- چهارشنبه
10 نوشین راجعیان زیست يكشنبه - سه شنبه
11 زهرا سلطان آبادی زبان يكشنبه
12 معصومه شمس عربی يكشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
13 سودابه شهشهانی پور شیمی يكشنبه - سه شنبه
14 زهرا طائي ادبيات دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
15 شیلا عطرزاده علوم انسانی شنبه - چهارشنبه
16 نفيسه علي باغبان دبير رياضي شنبه - دوشنبه - سه شنبه
17 فاطمه السادات قدمگاهي عربي سه شنبه
18 فاطمه كاتبي جامعه دوشنبه 
19 منيژه محمودي رياضي شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
20 پروین مشتاقی زبان يكشنبه- دوشنبه - چهارشنبه
21 اعظم نقیب زیست دوشنبه - چهارشنبه