دبیرستان دخترانه صابرین شاهد (دوره دوم)
 29 شهریور 1396

برنامه هفتگی سال تحصیلی 97-96

مولف: زهرا پارسا   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/4

هوالحق
باسلام واحترام
برنامه سال تحصیلی 97-96 دبیرستان صابرین شاهد به شرح ذیل می باشد. اولیاء و دانش آموزان محترم دقت نمایند ساعت شروع به کار مدرسه از 7 صبح الی 14:30 بعدازظهر میباشد.
 
 
کلاس/روز شنبه یکشنبه دوشنبه
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
دهم ریاضی فیزیک1  افضلی آزمایشگاه افضلی فارسی1  درانی هندسه1 محمودی جغرافیا پورمیری ریاضی1 بابائی سواد رسانه نجفی فیزیک1 افضلی نگارش 1 درانی شیمی1 دباغی زبان خارجه1 مشتاقی تربیت بدنی ثابتی
دهم تجربی نگارش 1 درانی عربی1 شمس فیزیک1 امامی آزمایشگاه 1 امامی ریاضی1 بابائی جغرافیا پورمیری زبان خارجه1 مشتاقی سواد رسانه نجفی زیست/ شیمی فارسی درانی شیمی دباغ زیست نقیب
دهم انسانی عربی1 شمس ریاضی1 محمودی دینی1 اسمعیلی نگارش1 درانی سواد رسانه نجفی زبان خارجه1 مشتاقی ریاضی1 محمودی جغرافیا پورمیری عربی1 شمس علوم وفنون1 فراهانی جغرافیا/فارسی اقتصاد دیباج
یازدهم ریاضی دینی2 اسمعیلی محیط زیست جدلی هندسه2 محمودی فیزیک2 افضلی حسابان کسائی حسابان/کارآفرینی نگارش/آزمایشگاه شیمی2  دباغ تاریخ معاصر دیباج تربیت بدنی ثابتی زمین نقیب فارسی فراهانی
یازدهم تجربی ریاضی  محمودی فیزیک2 امامی محیط زیست جدلی دینی2 اسمعیلی زیست شناسی راجعیان نگارش/کارآفرینی شیمی دباغ ریاضی محمودی زیست راجعیان زمین نقیب تربیت بدنی ثابتی شیمی دباغ
یازدهم انسانی محیط زیست جدلی دینی2 اسمعیلی عربی2 شمس روانشناسی فارسی فراهانی ریاضی و آمار محمودی جغرافیا پورمیری علوم و فنون/ نگارش علوم و فنون فراهانی عربی2 شمس جامعه دبیاج جغرافیا پورمیری
 
 
کلاس/روز سه شنبه چهارشنبه
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
دهم ریاضی شیمی دباغ ریاضی بابائی ریاضی/  فیزیک آمادگی دفاعی نصیریان دینی1 اسمعیلی هندسه1 محمودی عربی1 شمس زبان خارجه1 مشتاقی
دهم تجربی ریاضی بابائی فیزیک1 امامی ریاضی/شیمی تربیت بدنی    ثابتی زیست نقیب زبان خارجه1 مشتاقی دینی1 اسمعیلی آمادگی دفاعی نصیریان
دهم انسانی آمادگی دفاعی نصیریان فارسی1 فراهانی تربیت بدنی ثابتی تاریخ دیباج زبان خارجه1 مشتاقی دینی  /تاریخ منطق جدلی جامعه دیباج
یازدهم ریاضی حسابان کسائی فیزیک2 افضلی فیزیک/ زبان خارجه شیمی2  دباغ آمارو احتمال محمودی عربی شمس هندسه2 محمودی زبان خارجه سلطان آبادی
یازدهم تجربی فارسی فراهانی زبان خارجه سلطان آبادی فیزیک2 امامی زیست/ آزمایشگاه عربی شمس زمین /زبان خارجه تاریخ معاصر دیباج ریاضی محمودی
یازدهم انسانی جامعه/  تاریخ تربیت بدنی ثابتی فارسی/ زبان خارجه کارآفرینی    نجفی تاریخ دیباج فلسفه جدلی زبان خارجه سلطان آبادی دینی2 اسمعیلی
 

تعداد مشاهده (1387)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برنامه هفتگی سال تحصیلی 97-96"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید